Wat is een Quickscan?
Een QuickScan is een analysetool waarmee ik op snelle wijze allerlei soorten gegevens (“harde en zachte”) en relaties daartussen voor u kan onderzoeken. De scan verstrekt heldere en éénduidige informatie over de huidige situatie van het geanalyseerde gebied in termen van ICT, kwaliteit (processen), knelpunten, risico’s en mogelijke oplossingen. Daarmee leent de scan zich bij uitstek voor het analyseren van velerlei organisatorische aspecten.

Heeft u een goed inzicht in uw eigen organisatie?

Wat is het nut van een Quickscan?
Het doel van het resultaat is het ondersteunen van beslissingstrajecten. Uw beslissingstrajecten welteverstaan! Want op basis van het resultaat bepaalt u of er voor uw specifieke situatie reden is voor vernieuwing, verandering of verbetering.

Wat analyseert de Quickscan?
Met de scan zoek ik naar een optimale afstemming tussen de ICT middelen en processtromen en leg daarbij helder de eventuele knelpunten bloot. Ook bekijk ik hoe uw organisatie er op dit moment uitziet en of het geschikt en zinvol is om in de Cloud te gaan werken. Dat doe ik door de verschillende ICT-deelgebieden te ‘scannen’: werkprocessen en procedures, applicaties, hardware en infrastructuur, ICT-personeel, gebruikers en kosten.

Wat kost de basis Quickscan?
Een basis Quickcan start vanaf €199,- (ex btw)

Met een basis Quickscan haal ik onder andere de volgende zaken voor u naar boven:

  • Algemene 0-meting van de huidige situatie in de onderneming of organisatie
  • inzicht in de mogelijkheden hoe uw het huidige ICT netwerk naar de Cloud kunt mirgreren
  • inzicht in de mogelijkheden hoe u op de ICT (energie) kosten kunt besparen
  • inzicht in het huidige rendement van ICT en de mogelijkheden waar u kosten kunt besparen
  • de belangrijkste verbeterpunten op ICT en organisatie gebied
  • inzicht in de huidige werkprocessen / kwaliteit managementsystemen
    (sluiten de ICT middelen aan bij de bedrijfsvoering?)
  • verwante wensen en mogelijkheden