Kwaliteit is het voldoen aan vereisten
Kwaliteitsmanagement is een integrale benadering om uw bedrijfsprocessen te beheersen en te sturen. Goed gestuurde implementaties leiden tot betere beheersing van de productie of dienstverlening, kortere doorlooptijden, optimale afstemming van werkzaamheden, minder kosten en betere kwaliteit. Er zijn kwaliteitsmanagementsystemen, kwaliteitsnormen, methoden, kwaliteitsmodellen en kwaliteitszorgsystemen. Allemaal woorden voor hetzelfde. Systemen, die u niet kunt aanwijzen of vastpakken, maar die u wel ondersteunen bij het managen van uw organisatie. Systemen in organisaties leiden tot structuur, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Belangrijkste aandachtspunten:

  • Analyse van uw huidige processen
  • Koppeling aan en optimalisatie van uw bedrijfsprocessen aan het Cloud netwerk
  • Uw medewerkers betrekken bij de ontwikkeling van de processen en werkinstructies, zij zijn de specialisten!
  • Ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe processen en werkinstructies
Procesmodellen:

  • Het GAP analysemodel
  • Het 7s kwaliteitsmodel van Mckinsey
  • Het Lean 5S model
  • Het INK model

 

banner_process_improvement
Uw kwaliteitsdoelen moeten meetbaar en consistent zijn met het kwaliteitsbeleid en begrepen worden door uw medewerkers. Door doelen te vertalen naar een set hanteerbare PI’s (*) kan significante verbetering gerealiseerd worden.Meten is weten, maar trainen op weten levert geen kwaliteit! (*) prestatie indicatoren
Dit gebeurt in vooraf gedefinieerde fasen, waarbij ik rekening houdt met zaken als projectinrichting (realisatie fasen), verandertechnieken, weerstand, emoties, draagvlak, meetmethoden en organisatiecultuur. Goed gestuurde implementaties leiden absoluut tot betere beheersing van uw bedrijfsprocessen.