Organisatie Diagnose
Door het uitvoeren van een organisatie diagnose krijgt u inzicht in het functioneren en presteren van uw bedrijf. Het onderzoek richt zich vooral op de onderlinge samenhang tussen de organisatie onderdelen. Het doel van deze “doorlichting” is het tijdig in kaart brengen van de huidige (IST) situatie. Door middel van een nulmeting worden de sterke en zwakke punten van uw organisatie bloot gelegd en krijgt u inzicht in de kansen en mogelijkheden waarmee u direct aan de slag kunt gaan.

Iedereen betrekken
Veranderingen in organisaties gaan nooit vanzelf. De redenen hebben vaak een diepere oorzaak die meestal gelegen is in de bedrijfscultuur. Het is daarom belangrijk om uw medewerkers te betrekken bij de toekomstplannen van uw onderneming. Een goede voorbereiding is essentieel. Zonder draagvlak voor de veranderingen wordt realisatie een hele lastige opgave. Dit heeft direct invloed op de resultaten en kosten.

Het doel is altijd:

  • Een verhoogde efficiëntie
  • Een betere effectiviteit
  • Een hogere productiviteit
Maar zeer zeker ook:

  • Een open organisatiestructuur
  • Een goede werksfeer
  • Betrokken en tevreden medewerkers

 


Hoe pak ik dat aan:

  • Ik start met een gedegen vooronderzoek,
  • vervolgens kies ik, samen met u, het best aansluitende diagnose model,
  • daarna wordt het model in de praktijk gebracht en geven we invulling aan de kenmerken/prestatie indicatoren,
  • tenslotte verwerk ik alle onderzoeksresultaten in een helder adviesrapport.