Projectmanagement
Goede projectbeheersing is noodzakelijk om uw activiteiten en verbeteringen succesvol te realiseren zonder de dagelijkse bedrijfsvoering te verstoren. Project aspecten als; een gedegen plan en planning, kostenbeheersing, gecalculeerde risico’s, kwaliteitsbewaking, communicatie, worden zo tijdens het implementatietraject optimaal bewaakt.

Met mijn jarenlange ervaring en expertise op gebied van projectrealisatie sta ik garant voor een gecontroleerde uitvoering van uw opdracht.

U wilt uiteraard dat uw project:

 • projectresultaten vooraf helder en transparant zijn
 • economisch verantwoord is
 • de kwaliteit waarborgd
 • geen onnodige risico’s loopt
 • op tijd af is
 • het gewenste resultaat oplevert
 • goed wordt overgedragen aan de organisatie

Deskundige project implementatie

Denken,doen, concreet & helder!

Om een dergelijk veranderingsproces optimaal voor u in te kunnen richten maak ik gebruik van een aantal projectmanagement methodieken:

 • Best Practices
 • Prince 2
 • Probaat /Teleturn
 • DMIAC (Six Sigma)
Afhankelijk van het type project, spreek ik samen met u een methode af die wordt toegepast. Vanzelfsprekend worden alle betrokken partijen gedurende het gehele traject continue geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Zodoende blijft elke stakeholder betrokken en kunnen afwijkingen of wijzigingen snel gesignaleerd en opgelost worden en een succesvol resultaat bereikt worden.

prince2best-practice