Het Nieuwe Werken = Slimmer Organiseren
Het nieuwe werken is een visie op werken waarbij vooral uw medewerkers en klanten centraal staan. Het is een verzamelnaam van diverse manieren van slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik te maken van nieuwe technologieën, nieuwe vormen van samenwerking en leidinggeven, minder hiërarchie en meer eigen verantwoordelijkheid.

De 4 principes van HNW zijn:

 • Sturen op resultaat
 • Vrije toegang tot informatie
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Plaats- en tijdonafhankelijk werken
Nieuwe werk- en organisatievormen voor elk bedrijf
Slim organiseren gaat over het op een slimme en slanke manier inrichten van uw bedrijfsprocessen. Denkt u hierbij aan zelfsturende teams, aan flexibele werktijden, dynamisch management en talentontwikkeling. Doelmatig werken betekent ook efficiënt en op een verantwoorde manier om gaan met de middelen die u tot uw beschikking heeft. Zo maakt u uw organisatie toekomstbestendig en kunt u voldoende tijd en zorg bieden aan uw klanten en de kwaliteit van uw producten en diensten. Slim organiseren leidt tot betere bedrijfsprestaties.

Mobiel Werken
Een belangrijke trend die van invloed is op uw bedrijfsvoering en procesinrichting is mobiel werken, ofwel tijd-en plaats-onafhankelijk werken [PLATO]. Om uw medewerkers in staat te stellen om op iedere locatie en ieder moment te kunnen (samen)werken, is een aangepaste ICT-infrastructuur nodig. Bijvoorbeeld uw werkplekken, draadloos internet en hardware die daarop aansluit. Ook mobiele technologie en nieuwe diensten zoals online software en cloudservers, spelen een belangrijke rol  

Het slimmer en efficiënter inrichten van uw organisatie zorgt er dus voor dat investeringen op dit gebied u al snel een kostenbesparing van 30% of meer op kan leveren. Moderne, draadloze netwerken zorgen namelijk voor minder hardware, minder beheerkosten en minder energieverbruik. 

Uw organisatie aansluiten op de nieuwe werkvormen
Dóórdat we anders met elkaar gaan werken wordt het ook noodzakelijk om uw huidige processen, methodieken en afspraken optimaal af te stemmen op de nieuwe bedrijfsvoering. Het vraagt tevens om een andere wijze van communiceren, informatie verstrekking en het maken van resultaatafspraken. Het is van groot belang dat u en uw medewerkers van elkaar weten wat er zich dagelijks binnen hun eigen organisatie afspeelt. Dit is onmiskenbaar voor persoonlijke relaties, collegialiteit, de bedrijfscultuur en de waarborg van continuïteit van uw onderneming of bedrijf.

Dit is dé reden waarom ik de focus leg op Organisatie én ICT. Deze zijn, door de nieuwe technologieën en manieren van werken, meer dan voorheen, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Meer uit uw medewerkers halen
Bij slimmer werken speelt techniek geen rol. Bij slimmer werken kijkt u in de eerste plaats naar uw mensen:

 • Hoe zorgt u ervoor dat zij het best tot hun recht komen?
 • Hoe gebruikt u hun kennis op een productieve manier?
 • Hoe betrekt u hen bij de groei van uw organisatie?
 • En welke arbeidsvoorwaarden sluiten daar het best bij aan?

Werkprocessen efficiënter organiseren
Slimmer werken draait om optimale aanpassing van uw organisatie en werkprocessen:

 • Hoe stroomlijnt u die het meest efficiënt?
 • Hoe verdeelt u het werk op een effectieve manier?
 • Wat vraagt dat van de werkplekinrichting en de arbeidstijden?
 • En welke managementstijl past daarbij?

Vraag een Quickscan aan!
Hoe u uw organisatie slimmer in kunt richten, kunt u laten onderzoeken door een gratis “CloudScan” aan te vragen. Ik kom dan bij u langs om u te informeren over de mogelijkheden en het uitvoeren van de scan, waardoor u snel een beeld krijgt van de kansen en mogelijkheden binnen uw bedrijf.