Duurzaam Ondernemen
Duurzaam ondernemen heeft de toekomst. Sterker nog, voor niet-duurzaam ondernemen is eigenlijk al geen plaats meer. Een actueel onderwerp dat u tegenwoordig tegenkomt. Maar wat is dat: duurzaam ondernemen? Waar gaat het over? En is dat niet erg duur en ingewikkeld? Duurzaam ondernemen kent net zoveel gezichten als er bedrijven zijn.

PPP_banner3

De 3 P’s
Duurzaam ondernemen staat voor het zoeken naar evenwicht tussen welzijn, natuur en economie: people, planet, profit. In gewoon Nederlands: medewerkers, milieu en maatschappij, én rendement. Deze 3 P’s worden geoptimaliseerd, zonder de balans er tussen te verliezen. Bij voorkeur gebeurt dit op een manier die houdbaar is over de generaties heen en op wereldschaal. Dat heet duurzaam ondernemen, onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Maatschappelijke betrokkenheid en toekomstvisie
Een ding hebben duurzame ondernemers echter met elkaar gemeen: ze kijken verder dan hun neus lang is. Ze hebben een visie op de toekomst. En ze zijn in staat om die visie te vertalen in concreet, winstgevend ondernemerschap zonder de belangen van mens en milieu hier en nu en daar en later uit het oog te verliezen.

Als ondernemer hebt u een duidelijke strategie nodig om bij alle bedrijfsbeslissingen het duurzaam ondernemen te realiseren. U neemt uw beslissingen vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstvisie. Duurzaam ondernemen gaat ook verder dan de eigen onderneming. De keten voor en na het eigen productieproces zijn hierbij ook van belang.

Besparen op ICT en energie kosten
Met de CloudScan maak ik voor u inzichtelijk welke duurzame ICT mogelijkheden er zijn, wat duurzaam ondernemen voor uw bedrijf betekent en wat uw organisatie al aan duurzaam ondernemen doet. Op basis van de ambities stellen we samen een aantal speerpunten voor verdere acties op. De CloudScan heeft niet op alle vragen een pasklaar antwoord, maar de scan:

  • biedt u inzicht in wat het thema duurzaamheid voor uw organisatie inhoudt
  • maakt inzichtelijk wat het bedrijf al aan duurzaam ondernemen doet
  • laat zien hoe u met kleine aanpassingen of investeringen al veel (energie) kunt bespaern
  • toont  u (verborgen) ambities op dit terrein
  • biedt aanknopingspunten voor verdere actie
  • daagt u uit om eens met andere ogen naar uw organisatie te kijken
Uitgangspunt van de scan is niet een algemene meetlat of keurmerk voor duurzaam ondernemen, maar de ambities en mogelijkheden van de organisatie zelf in kaart te brengen. Het resultaat van de scan is daarom altijd op maat.

Ik adviseer u graag!
Ik help u graag met het verkrijgen van inzicht en tips hoe u op een slimme manier kunt besparen op energie en materialen. Of hoe u duurzame energiebronnen toepast én het bedrijf verduurzaamt.