Kies voor een juiste afstemming tussen Organisatie & ICT

Bij FEMUSCH zijn Organisatie ICT met elkaar versmolten.
Ik adviseer en begeleid uw bedrijf of organisatie bij de (her)inrichting of migratie van uw “oude” ICT netwerk naar een Cloud omgeving waar iedereen op een veilige en betrouwbare manier overal en altijd kan (samen) werken. Door slimme manieren van werken te introduceren en tegelijkertijd te kijken naar innovatieve en duurzame Cloud oplossingen, kan wel tot 30% op de kosten bespaard worden!

Zonder goede Cloud ICT is geen moderne bedrijfsvoering (meer) mogelijk
Het ICT netwerk is gegroeid tot het belangrijkste onderdeel van hoe we werken en is onlosmakelijk verbonden met
de proces- infrastructuur. U kunt veel winst behalen door een optimale afstemming te realiseren.

FEMUSCH adviseert en biedt ondersteuning bij:

Cloud 

 • Kostenbeheersing door capaciteit naar behoefte in te richten
 • Ontwerp en inrichting van Cloudoplossingen
 • Ondersteuning van ICT processen
Slimmer Werken Strategie

 • Koppeling Cloud oplossingen aan (bestaande) bedrijfsprocessen
 • Organisatie aanpassing naar nieuwe manier van werken
 • Procesbeschrijvingen / werkinstructies /stappenplannen

Duurzaam Ondernemen

 • Nastreven van hoger rendement voor de organisatie
 • Kansen benutten voor bedrijf, medewerkers en milieu
 • Energie besparende oplossingen
Implementatie

 • Projectmanagement en controle
 • Kostenbeheersing en kwaliteitsbewaking
 • Communicatie en informatievoorziening

Wij vinden het belangrijk dat we verantwoord omgaan met elkaar en onze omgeving. Dat is goed voor het welzijn van ons allemaal.